Червоноградська міська рада Львівської області Заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу м. Червоноград вул.Мазепи 10 тел. 3-82-59; 3-16-81; email: dnz19@ukr.net
 
_


Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Освітні компоненти

програми розвитку дитини дошкільного віку

 «Українське дошкілля»

 

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

  •     Фізичний розвиток (основи здоров’я, безпека життєдіяльності);
  •    Соціально-моральний розвиток (формування основ моральних якостей, основи правової культури);
  •     Пізнавальний розвиток (ознайомлення з довкіллям, з природою, народознавство, логіко-математичний розвиток, основи економічної культури)
  •    Мовленнєвий розвиток (звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєвий етикет, навчання елементів грамоти, підготовка до навчання письма)
  •      Художньо-естетичний розвток (художня література, образотворча діяльність, музична діяльність)
  •     Креативний розвиток (конструктивна діяльність, театралізована діяльність)
  •       Християнське виховання
  •       Вивчення англійської мови