Червоноградська міська рада Львівської області Заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу м. Червоноград вул.Мазепи 10 тел. 3-82-59; 3-16-81; email: dnz19@ukr.net
 
_


Результати моніторингу якості освіти

 

Результати моніторингу

рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

       

Термін1оцінювання

Жовтень 2018 року

Термін2оцінювання

Квітень 2019 року

     

 

Рівні розвитку

1 оцінювання

Рівні розвитку

 2 оцінювання

Кількість дітей

 

3

група

4

 група

6

група

14

група

високий

 

3

1

2

2

достатній

 

9

6

7

6

достатній

 

1

3

2

5

середній

 

1

0

9

11

середній

 

13

0

2

2

середній

 

0

2

4

0

низький

 

1

2

1

2

низький

 

0

1

0

0

   

28 дітей

15

дітей

27 дітей

28

дітей

       

Результати корекційної роботи

2017-2018 н.р.

вчителів – логопедів Орищин М.Й. (13 група), Драбич Т.В. (14 група)

групи

Кількість дітей

 у групі

Кількість дітей за діагнозами

Кількість випущених дітей

Рекомендовано направити

Кількість дітей залишених на наступний курс

ФФНМ

 

ЗНМ

 

Дизартрія

ЗПР

Заїкання

 

З доброю мовою

Із покращенням

Без покращень

В ЗНЗ

В мовну школу

В групу загального розвитку

№13

23

2

17

4

0

0

15

4

-

19

-

1

3

№14

21

1

13

4

3

0

16

1

-

17

-

-

4

Всього

44

3

30

8

3

0

31

5

-

36

-

-

7

       

          Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти - початкової школи - і життя в сучасному соціумі.  Для отримання цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини  використано кваліметричний підхід. Факторами оцінювання є зміст освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, що містять сумарний кінцевий результат набутих компетенцій випускником дошкільного закладу перед вступом його до школи. Кожен фактор містив критерії, що відповідають тим видам компетенцій, яких набувають діти у межах зазначеного фактора. Оцінювали кожен критерій у балах (від 0 до 4) залежно від рівня сформованості відповідної компетенції та біологічної зрілості. Аналізуючи оцінки, представлені в моделі, було зроблено висновки, які складові потребують доопрацювання.

Результати моніторингу

рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

2017 -2018 н.р.

       

Термін1оцінювання

Жовтень

Термін2оцінювання

Квітень

     

 

Рівні розвитку

1 оцінювання

Рівні розвитку

 2 оцінювання

Кількість дітей

 

7

група

9

 група

13 група

14 група

високий

високий

6

11

0

0

достатній

достатній

4

3

1

6

достатній

високий

13

17

7

5

середній

достатній

5

2

9

6

середній

високий

1

0

0

0

середній

середній

0

0

4

0

низький

середній

1

0

1

2

низький

низький

0

0

0

0

   

30 дітей

33 дитини

21 дитина

19

дітей

       
                 

           Для ефективного планування роботи з дітьми в старшій групі перше оцінювання розвитку дітей було проведено на початку навчального року у жовтні, друге у травні. За результатами першого оцінювання були внесені корективи в план роботи, аби приділити належну увагу тим компетенціям, які у дітей недостатньо сформовані.

         Друге оцінювання розвитку дітей проводилось у травні і за його результатами був визначений сумарний кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості дитини старшого дошкільного віку. При цьому діаграма дала змогу з'ясувати невикористані резерви розвитку кожної дитини.

       Протягом 2017 - 2018 навчального року згідно річного плану практичним психологом Письменюк М.В., проводилась діагностична, корекційно-розвивальна,  просвітницька та консультаційна робота з дітьми, педпрацівниками, батьками.

    Для виявлення ранньої дезадаптації дітей протягом  двох місяців (вересень – жовтень)проводились спостереження за дітьми раннього та молодшого дошкільного віку. Всього 83 особи.

    У процесі спостереження були оформлені адаптаційні листи.

Аналіз показав:

- легка ступінь адаптації у 37,5% дітей;

- середня ступінь адаптації у 48% дітей;

- важка ступінь адаптації у 15,5%  дітей.

З метою полегшення процесу адаптації з дітьми проводилась серія занять за програмою «Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку». Мета програми –формування навичок соціальної адаптації через розвиток емоційно – вольової сфери.

До кінця року всі діти успішно адаптувалися до умов дошкільного закладу.

   Для визначення рівня готовності до шкільного навчання використовувалась комплексна діагностика «Вивчення зрілості дітей, які йдуть у перший клас».

   Обстежено 86 дітей старших груп. Отримано наступні результати:

- високий рівень готовності до навчання 33% дітей;

- середній рівень готовності до навчання 67% дітей.